2043 STAINSBURY AVENUE
Grandview Woodland - Vancouver
Yêu thích
Chia sẻ
Transac. Kiểu:

Rao bán

Loại bán hàng:

Tài sản

Không gian chủ đề:

8841  sqft

MLS® #:

C8046761

Macdonald Realty

Ngày được liệt kê:  2 tháng trước

Sự miêu tả

Investment/Development opportunity near Trout Lake. Apartment building with potential for rezoning and redevelopment with adjacent vacant lots owned by the City of Vancouver. Eight one bedroom units approximately 630 sq ft. Currently rented for well below market rents. Close to parks, shopping and transit.

Highlights
Tỷ lệ cho thuê
0
Cho thuê Op.Cost
0.00
Cho thuê Cho thuê lại
N/A
Thời hạn thuê
N/A
Loại cho thuê
N/A
Cho thuê không gian
8841

 sqft

Đặc trưng
Bảng giá
2149000
Loại tài sản
N/A
Transac. Kiểu
Rao bán
Ngày trên thị trường
1
Phân vùng
RS-1
Diện tích đất
3383.45 sqft 0.00 Acres
Sở thích về đất đai
Miễn phí
Không gian chủ đề
8841  sqft
Năm xây dựng
1910
Tên phức tạp
N/A
Quyền của Người bán
Đậu xe
0
Mái nhà
Bật đuốc
Phí địa tầng
0.00
Giá trước đây
0.00
Chiều sâu
0
Giá gốc
2149000
Chiều rộng
0
Tổng thuế
6716.96 (2021)
Amenities
Ban công, Cơ sở giặt ủi, Lưu trữ
Xây dựng
Khung gỗ
Loại hình kinh doanh chính
N/A
Kiểu mâu xây dựng
Tầng thấp (2-4 tầng)
Loại hình kinh doanh nhỏ
N/A
Dịch vụ trang web
Cable,Curb; Gutter,Electricity,Fully Serviced,Garbage Collection,Natural Gas,Telephone,Street Lighting,Sidewalk
Được phép sử dụng
N/A
Amenities

Mô tả pháp lý

Vị trí & Vùng lân cận

Xem bản đồ

2043 STAINSBURY AVENUE
Grandview Woodland - Vancouver
Loại giao dịch:

Rao bán

Loại danh sách:

Thương mại cho nhiều gia đình

Loại hình kinh doanh chính:

N/A

Loại hình kinh doanh nhỏ:

N/A Đăng nhập để xem

Không gian chủ đề:

8841  sqft

Loại bán hàng:

Tài sản

MLS® #:

C8046761

Nguyễn Anh
John Doe - PREC*
Đại lý 1% hàng đầu ở Vancouver
604987654
johndoe@ACMEdemorealty.com
ACME Demo Realty Inc.
Sự miêu tả
Investment/Development opportunity near Trout Lake. Apartment building with potential for rezoning and redevelopment with adjacent vacant lots owned by the City of Vancouver. Eight one bedroom units approximately 630 sq ft. Currently rented for well below market rents. Close to parks, shopping and transit.