505 6378 SILVER AVENUE
Metrotown - Burnaby
Yêu thích
Chia sẻ
Transac. Kiểu:

Rao bán

Loại bán hàng:

Tài sản

Không gian chủ đề:

556  sqft

MLS® #:

C8048091

Top Vision Realty Inc.

Ngày được liệt kê:  2 tháng trước

Sự miêu tả

AAA office in Metrotown. Two levels of underground 200+ parking stalls, own AC unit, Variable Refrigerant Flow (VRF), Central HRV, Water supply & Drainage, an executive boardroom, training room, business lounge with soundproof phone room and five separate meeting rooms located on 4/F are available to all office owners/tenants. ONE PARKNG SPACE INCLUDED. Unit is available for Lease as well. Call today for details!

Highlights
Tỷ lệ cho thuê
0
Cho thuê Op.Cost
0.00
Cho thuê Cho thuê lại
N/A
Thời hạn thuê
N/A
Loại cho thuê
N/A
Cho thuê không gian
556

 sqft

Đặc trưng
Bảng giá
769000
Loại tài sản
N/A
Transac. Kiểu
Rao bán
Ngày trên thị trường
46
Phân vùng
CD-C2
Diện tích đất
0.00 sqft 0.00 Acres
Sở thích về đất đai
Miễn phí
Không gian chủ đề
556  sqft
Năm xây dựng
2021
Tên phức tạp
The Centre At Sun Tower
Quyền của Người bán
Đậu xe
0
Mái nhà
N/A
Phí địa tầng
0.00
Giá trước đây
799000.00
Chiều sâu
0
Giá gốc
799000
Chiều rộng
0
Tổng thuế
5741.28 (2022)
Amenities
N/A
Xây dựng
Bê tông
Loại hình kinh doanh chính
N/A
Kiểu mâu xây dựng
Cao tầng (5 tầng trở lên), Hỗn hợp thương mại, Tòa nhà văn phòng
Loại hình kinh doanh nhỏ
N/A
Dịch vụ trang web
N/A
Được phép sử dụng
N/A
Amenities

Mô tả pháp lý

Vị trí & Vùng lân cận

Xem bản đồ

505 6378 SILVER AVENUE
Metrotown - Burnaby
Loại giao dịch:

Rao bán

Loại danh sách:

Văn phòng

Loại hình kinh doanh chính:

N/A

Loại hình kinh doanh nhỏ:

N/A Đăng nhập để xem

Không gian chủ đề:

556  sqft

Loại bán hàng:

Tài sản

MLS® #:

C8048091

Nguyễn Anh
John Doe - PREC*
Đại lý 1% hàng đầu ở Vancouver
604987654
johndoe@ACMEdemorealty.com
ACME Demo Realty Inc.
Sự miêu tả
AAA office in Metrotown. Two levels of underground 200+ parking stalls, own AC unit, Variable Refrigerant Flow (VRF), Central HRV, Water supply & Drainage, an executive boardroom, training room, business lounge with soundproof phone room and five separate meeting rooms located on 4/F are available to all office owners/tenants. ONE PARKNG SPACE INCLUDED. Unit is available for Lease as well. Call today for details!